ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“,

На 28.09.2020г. A В ИМПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.   

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8500.00 лв.
европейско и  1500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 28.09.2020г.
Край: 28.12.2020г.